ЈНВВ – Набавка и уградња опреме за дигитализацију система радио веза у ЈКП ВИК