Набавка и монтажа опреме за мониторинг вибрација у ПС Институт- ЈНМВ 39/19

Ознака: 39/2019

Датум објављивања: 21.05.2019.

Рок за подношење понуда: 29.05.2019. do 11.00h

Позив за подношење понуда 39-19

Конкурсна документација 39-19

Одлука о додели уговора 39-19

Обавештење о закљученом уговору 39 19