Набавка и монтажа контејнерских модула-Отворени поступак 46/18-С