Набавка грађевинског материјала – Отворени поступак