Набавка електротехничких мерних инструмената – Јавна набавка мале вредности 46/20

Ознака: 46/20

Датум објављивања: 19.06.2020.

Рок за подношење понуда: 29.06.2020. do 10.30h

Позив за подношење понуда 46-20

Конкурсна документацијa 46-20

Одлука о додели уговора 46-20

EnglishGermanRussianSerbian