Набавка челичног машинског материјала – Отворени поступак.