Набавка аутогума са вулканизерском услугом – Јавна набавка мале вредности добара.

Ознака: 01/20

Датум објављивања: 24.01.2020.

Рок за подношење понуда: 03.02.2020. do 10.00h

Позив за поднoшење понуда 01-20

Конкурсна документација 01-20

Одлука о додели уговора 01-20

Обавештење о закљученом уговору 01-20