Мурализација рени бунара на Кеју

ЈКП „Водовод и канализација“ започело је мурализацију свих шест рени бунара на Кеју, од Филозофског факултета до Штранда, у оквиру планираног уређења ових објеката за 2017. годину. С обзиром на то да су рени бунари непосредна зона заштите и да је околина била запуштена, одлучено је да се пројектом мурализације рени бунара добије један потпуно уређен простор. Изабрано је концептуално решење односно да сви рени бунари буду осликани у истом стилу, да имају јединствен печат у складу са околином. Консултовани су људи из ЈП „Урбанизам“ и Покрајинског завода за заштиту природе како мурализација не би пореметила живи свет којем је ту станиште, а и да се сам уметнички акт уклопи у простор за рекреацију, што Кеј и јесте.

     

За осликавање рени бунара задужен је новосадски уметник и дизајнер Стефан Станојевић. У зависности од временских прилика, очекује се да до почетка новембра буде готово свих шест мурала. За наредну годину планира се и осветљење рени бунара, чиме ће пројекат бити готов.

Сектор Односи с јавношћу
ЈКП Водовод и канализација
Нови Сад, 16.10.2017.