Povratak na listu javnih nabavki


18/14
Javna nabavka male vrednosti usluga- usluga preventivne zdravstvene zatite radnika

poziv
2.Izmena poziva za podnoenje ponuda 22.05.2014.
Konkursna dokumentacija
2.Izmenjena konkursna dokumentacija 22.05.2014.
Pitanja i odgovori
1.Pitanja i odgovori 1
Obavetenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije
1.Obavetenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije 22.05.2014.
Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda/prijava
1.Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda
Obavetenje o obustavi postupka javne nabavke
1.Obavetenje o obustavi postupka javne nabavke