Povratak na listu javnih nabavki


08/14-S
Javna nabavka velike vrednosti dobara-Nabavka sigurnose ode?e i opreme u otvorenom postupku-rezervisana nabavka

Poziv
1.Poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
1.Pitanja i odgovori
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru