Povratak na listu javnih nabavki


09/14-S
Javna nabavka velike vrednosti radova-Izvo?enje radova na sanaciji bunara utiskivanjem novih drenova na BHD bunarima na izvoritu ,,Petrovaradinska ada,, -jedan bunar BHD-5 sa nabavkom i ugradnjom materijala u otvorenom postupku

Poziv za podnoenje ponuda
2.Poziv za podnoenje ponuda
Izmene i dopune konkursne dokumentacije
1.Izmene i dopune konkursne dokumentacije
Konkursna dokumentacija
3.Konkursna dokumentacija
Izmene i dopune konkursne dokumentacije
2.Izmene i dopune konkursne dokumentacije
obavestenje o produzenju roka
1.obavestenje o produzenju roka
obavestenje o zakljucenom ugovoru
1.obavestenje o zakljucenom ugovoru