Povratak na listu javnih nabavki


6/14
Javna nabavka male vrednosti dobara-nabavka maina za varanje PEHD cevi

poziv za podnosenje ponuda
3.Izmena poziva za podnoenje ponuda 01.04.2014.
Konkursna dokumentacija
3.Konkursna dokumentacija
Obavetenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije
2.Obavetenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije 01.04.2014.
Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda/prijava
2.Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru