Povratak na listu javnih nabavki


30/18
Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka i ugradnja opreme za prihvat analognih signala na KKC Štrand.

Poziv za podnošenje ponuda.
1.Poziv za podnošenje ponuda.
Konkursna dokumentacija.
1.Konkursna dokumentacija.