Povratak na listu javnih nabavki


30/18
Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka i ugradnja opreme za prihvat analognih signala na KKC trand.

Poziv za podnoenje ponuda.
1.Poziv za podnoenje ponuda.
Konkursna dokumentacija.
1.Konkursna dokumentacija.