Povratak na listu javnih nabavki


23/18-С
Izvodjenje radova na investicionom odrzavanju objekata JKP Vodovod i kanalizacija , sa nabavkom i ugradnjom materijala

Poziv za podnošenje ponuda
1.Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija