Povratak na listu javnih nabavki


23/18-?
Izvodjenje radova na investicionom odrzavanju objekata JKP Vodovod i kanalizacija , sa nabavkom i ugradnjom materijala

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija