Povratak na listu javnih nabavki


07-I-S/2018
Usluga izrade elaborata saobracajne signalizacije i ispitivanje zbijenosti i atest-druga faza kvalifikacionog postupka

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
odluka o dodeli ugovora
1.odluka o dodeli ugovora 10.05.2018.