Povratak na listu javnih nabavki


26/18
Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluga periodi?ne kontrole rada pumpni KSB u pumpnim stanicama NPS trand, PS Tatarsko brdo, PS Institut, PS u Ledincima (Srebro, Lova?ki dom, Kod crkve i Klisa) i u PS na Popovici (Kod pruge i Moina vila)

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora 08.05.2018.
1.Odluka o dodeli ugovora