Povratak na listu javnih nabavki


16/18-S
Nabavka teretnih vozila - otvoreni postupak

Poziv za podnošenje ponuda.
1.Poziv za podnošenje ponuda.
Konkursna dokumentacija.
2.Izmenjena konkursna dokumentacija.
Obaveštenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije.
1.Obaveštenje o izmenama i dopunama konkusne dokumentacije.