Povratak na listu javnih nabavki


16/18-S
Nabavka teretnih vozila - otvoreni postupak

Poziv za podnoenje ponuda.
1.Poziv za podnoenje ponuda.
Konkursna dokumentacija.
2.Izmenjena konkursna dokumentacija.
Obavetenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije.
1.Obavetenje o izmenama i dopunama konkusne dokumentacije.