Povratak na listu javnih nabavki


09/18-S
Javna nabavka velike vrednosti dobara - Nabavka radne ode?e i obu?e i sredstava za li?nu zatitu - rezervisana nabavka

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora 10.05.2018.
1.Odluka o dodeli ugovora