Povratak na listu javnih nabavki


06-I-S/18
II Faza kvalifikacionog postupka - Izvo?enje radova na havarijskom odravanju sistema kanalizacije.

Poziv za podnoenje ponuda.
1.Poziv za podnoenje ponuda.
Odluka o dodeli ugovora.
1.Odluka o dodeli ugovora od 20.04.2018.
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru.
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru od 27.04.2018.