Povratak na listu javnih nabavki


12/18-S
Javna nabavka velike vrednosti dobara - Nabavka i ugradnja zatvara?a i aktuatora za filterska polja 2 i 6 u staroj filter stanici (komplet) u otvorenom postupku

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora 23.04.2018.
1.Odluka o dodeli ugovora
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru 04.05.2018.