Povratak na listu javnih nabavki


04-I-S/2018
Usluga izrade Idejnog projekta i projekta za izvodjenje, za izgradnju dela kanalizacione mreze u ulici Omladinska u Veterniku

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
odluka o obustavi postupka 18.04.2018.
1.odluka o obustavi postupka
obavestenje o obustavi postupka 30.04.2018.
1.obavestenje o obustavi postupka