Povratak na listu javnih nabavki


20/18
Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka sredstava za dezinfekciju vode.

Poziv za podnošenje ponuda.
1.Poziv za podnošenje ponuda.
Konkursna dokumentacija.
1.Konkursna dokumentacija.
Odluka o dodeli ugovora.
1.Odluka o dodeli ugovora partija br.1
2.Odluka o dodeli ugovora partija br.2
3.Odluka o dodeli ugovora partija br.3
4.Odluka o dodeli ugovora partija br.4
Obaveštenje o zaključenom ugovoru.
1.Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju br.2 od 25.04.2018.
2.Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju br.1 od 03.05.2018.
3.Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju br.3 od 04.05.2018.
4.Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju br.4 od 10.05.2018.