Povratak na listu javnih nabavki


19/18
Javna nabavka male vrednosti - Usluga servisa protivpoarne opreme

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
1.Pitanja i odgovori 26.03.2018.
Odluka o dodeli ugovora
1.Odluka o dodeli ugovora 03.04.2018.
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru 18.04.2018.