Povratak na listu javnih nabavki


02-I-S/2018
II faza kvalifikacionog postupka-Izvodjenje radova na sanaciji filterskih polja 2 i 6 u staroj filter stanici, sa nabavkom i ugradnjom materijala

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
1.Odluka o dodeli ugovora
Obavestenje o zakljucenom ugovoru 13.04.2018.
1.Obavestenje o zakljucenom ugovoru