Povratak na listu javnih nabavki


08/18
Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluga posredovanja u obezbe?enju karata i hotelskog smetaja za slubena putovanja.

Poziv za podnoenje ponuda.
1.Poziv za podnoenje ponuda.
Konkursna dokumentacija.
1.Konkursna dokumentacija.
Odluka o dodeli ugovora.
1.Odluka o dodeli ugovora od 29.03.2018.
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru.
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru od 10.04.2018.