Povratak na listu javnih nabavki


16/18
Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka tonera i kertrida

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora 29.03.2018.
1.Odluka o dodeli ugovora
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru 04.04.2018.