Povratak na listu javnih nabavki


15/18
Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluga medicine rada

Poziv za podnoenje ponuda
2.Izmenjen poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Izmenjena konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
1.Pitanja i odgovori 19.03.2018.
Obavetenje o izmeni i dopuni konkursne dokumentacije
1.Obavetenje o izmeni i dopuni konkursne dokumentacije 20.03.2018.
Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda
1.Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda 20.03.2018.
Odluka o dodeli ugovora 02.04.2018.
1.Odluka o dodeli ugovora
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru 05.04.2018.