Povratak na listu javnih nabavki


09/18
Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka creva visokog pritiska,mlaznica i redukcija za ?i?enje kanalizacione mree.

Poziv za podnoenje ponuda.
1.Poziv za podnoenje ponuda.
Konkursna dokumentacija.
1.Konkursna dokumentacija.
Odluka o dodeli ugovora.
1.Odluka o dodeli ugovora od 27.03.2018.
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru.
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru od 11.04.2018.