Povratak na listu javnih nabavki


14/18
Usluga spektralne dijagnostike na VN i NN elektromotorima

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
odluka o dodeli ugovora 27.03.2018.
1.odluka o dodeli ugovora
Obavestenje o zakljucenom ugovoru 29.03.2018.
1.Obavestenje o zakljucenom ugovoru