Povratak na listu javnih nabavki


13/18
Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluga pra?enja vozila - GPS

Poziv za podnoenje ponuda
2.Izmenjen poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
2.Izmenjena konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
1.Pitanja i odgovori 19.03.2018.
Obavetenje o izmeni i dopuni konkursne dokumentacije
1.Obavetenje o izmeni i dopuni konkursne dokumentacije 19.03.2018.
Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda
1.Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda 19.03.2018.
Obavetenje o podnetom zahtevu za zatitu prava 23.03.2018.
1.Obavetenje o podnetom zahtevu za zatitu prava