Povratak na listu javnih nabavkiPrethodno obaveštenje - Usluga integrisanog sistema zaštite objekta JKP Vodovod i kanalizacija

Prethodno obavestenje
1.Prethodno obavestenje 28.02.2018.