Povratak na listu javnih nabavkiPrethodno obavetenje - Usluga integrisanog sistema zatite objekta JKP Vodovod i kanalizacija

Prethodno obavestenje
1.Prethodno obavestenje 28.02.2018.