Povratak na listu javnih nabavki


07/18-S
JNVV radova u otvorenom postupku - Izvo?enje radova na regeneraciji bunara BHD 6 i 8 na izvoritu "Petrovaradinska ada" sa nabavkom i ugradnjom materijala

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
1.Odluka o dodeli ugovora 30.03.2018.
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru 12.04.2018.