Povratak na listu javnih nabavki


07/18-S
JNVV radova u otvorenom postupku - Izvođenje radova na regeneraciji bunara BHD 6 i 8 na izvorištu "Petrovaradinska ada" sa nabavkom i ugradnjom materijala

Poziv za podnošenje ponuda
1.Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
1.Odluka o dodeli ugovora 30.03.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
1.Obaveštenje o zaključenom ugovoru 12.04.2018.