Povratak na listu javnih nabavki


04/18
Usluga servisiranja maina za pranje podova i pumpi visokog pritiska u filter stanicama

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
1.Odluka o dodeli ugovora
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru