Povratak na listu javnih nabavki


06/18
Usluga servisiranja kompresora

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
odluka o dodeli ugovora 01.03.2018.
1.odluka o dodeli ugovora
Obavestenje o zakljucenom ugovoru 21.03.2018.
1.Obavestenje o zakljucenom ugovoru