Povratak na listu javnih nabavki


04/18-S
Javna nabavka velike vrednosti usluga - Usluge egencije za angaovanje radnika na privremeno - povremenim poslovima

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora 27.03.2018.
1.Odluka o dodeli ugovora
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru 12.04.2018.