Povratak na listu javnih nabavki


05/18-S
Javna nabavka velike vrednosti dobara - Nabavka ulja, maziva i antifriza

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
1.Pitanja i odgovori 05.03.2018.
Odluka o dodeli ugovora 16.03.2018.
1.Odluka o dodeli ugovora
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru 26.03.2018.