Povratak na listu javnih nabavki


41-I-S/17
Usluga izrade Idejnog projekta i projekta za izvodjenje, za izgradnju kanalizacione mreze u Livadskoj ulici u Petrovaradinu

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
1.Odluka o dodeli ugovora od 05.02.2018.
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru 13.02.2018.