Povratak na listu javnih nabavki


39-I-S/2017
Usluga izrade projektno tehnicke dokumentacije , za radove na stanici za dohlorisanje u Kovilju

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora 02.02.2018.
1.Odluka o dodeli ugovora
Obavestenje o zakljucenom ugovoru 08.02.2018.
1.Obavestenje o zakljucenom ugovoru