Povratak na listu javnih nabavki


27-I-S/17
II faza kvalifikacionog postupka - Usluga izrade projektne dokumentacije za izgradnju sekundarne vodovodne mree, na delu Samarskog puta i Dunavske ulice, u Ledincima

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora 05.02.2018.
1.Odluka o dodeli ugovora
Obavestenje o zakljucenom ugovoru 14.02.2018.
1.Obavestenje o zakljucenom ugovoru