Povratak na listu javnih nabavki


33-I-S/2017
Usluga izrade Idejnog projekta i projekta za izvodjenje, za rekonstrukciju vodovodne mrezeu ulicama Maurani?eva, Tomislava Matasica i Tunislava Paunovica u Petrovaradinu

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Odluka o obustavi postupka 31.01.2018.
1.Odluka o obustavi postupka
obavestenje o obustavi postupka 12.02.2018.
1.obavestenje o obustavi postupka