Povratak na listu javnih nabavki


32-I-S/17
Usluga izrade idejnog projekta i projekta za izvodjenje, za rekonstrukciju glavnog rasklopnog elektroenergetskog bloka na CS "Sever 4"

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
1.Odluka o dodeli ugovora od 31.01.2018.
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru 08.02.2018.