Povratak na listu javnih nabavki


32-I-S/17
Usluga izrade idejnog projekta i projekta za izvodjenje, za rekonstrukciju glavnog rasklopnog elektroenergetskog bloka na CS "Sever 4"

Poziv za podnošenje ponuda
1.Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
1.Odluka o dodeli ugovora od 31.01.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
1.Obaveštenje o zaključenom ugovoru 08.02.2018.