Povratak na listu javnih nabavki


30-I-S/17
II faza kvalifikacionog postupka - Usluga izrade Projekta za gra?evinsku dozvolu i Projekta za izvo?enje, za izgradnju kine kanalizacije du ulice Sentandrejski put u Novom Sadu

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
1.Odluka o dodeli ugovora 31.01.2018.
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru.
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru 06.02.2018.