Povratak na listu javnih nabavki


29-I-S/17
II faza kvalifikacionog postupka - Usluga izrade hidrauličke analize vodovodne mreže u naselju Bukovac, za potrebe definisanja nove lokacije rezervoara II visinske zone

Poziv za podnošenje ponuda
1.Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
1.Odluka o dodeli ugovora 31.01.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru.
1.Obaveštenje o zaključenom ugovoru 08.02.2018.