Povratak na listu javnih nabavki


34-I-S-17
Usluga izrade projekta za gradjevinsku dozvolu im projekta za izvodjenje, za izgradnju istocnog koleratora kisne kanalizacije duz ulica Temerinski put i Primorske u Novom Sadu

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
1.Odluka o dodeli ugovora
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru