Povratak na listu javnih nabavki


28-I-S/17
II Faza kvalifikacionog postupka - Usluga izrade projektne dokumentacije za izgradnju sekundarne vodovodne mree,u delu naselja Liparje i Torine,u Ledincima.

Poziv za podnoenje ponuda.
1.Poziv za podnoenje ponuda.
Odluka o dodeli ugovora.
1.Odluka o dodeli ugovora od 31.01.2018.
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru.
3.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru od 03.03.2018.