Povratak na listu javnih nabavki


38-I-S/17
II Faza kvalifikacionog postupka - Usluga izrade projekta za gra?evinsku dozvolu i projekta za izvo?enje,za izgradnju kolektora kine kanalizacije du ulica:profesora Gr?i?a,Mileve Simi? i Klisanskog puta u Novom Sadu.

Poziv za podnoenje ponuda.
1.Poziv za podnoenje ponuda.
Odluka o dodeli ugovora.
1.Odluka o dodeli ugovora od 30.01.2018.
2.Odluka o dodeli ugovora od 20.02.2018.
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru.
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru od 19.03.2018.