Povratak na listu javnih nabavki


38-I-S/17
II Faza kvalifikacionog postupka - Usluga izrade projekta za građevinsku dozvolu i projekta za izvođenje,za izgradnju kolektora kišne kanalizacije duž ulica:profesora Grčića,Mileve Simić i Klisanskog puta u Novom Sadu.

Poziv za podnošenje ponuda.
1.Poziv za podnošenje ponuda.
Odluka o dodeli ugovora.
1.Odluka o dodeli ugovora od 30.01.2018.
2.Odluka o dodeli ugovora od 20.02.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru.
1.Obaveštenje o zaključenom ugovoru od 19.03.2018.