Povratak na listu javnih nabavki


31-I-S/17
II Faza kvalifikacionog postupka - Usluga izrade idejnog rešenja,projekta za dobijanje građevinske dozvole i projekta za izvođenje,elaboratza zaštite od požara i elaborata energetske efikasnosti za dogradnju objekta u kompleksu fabrike vode u Novom Sadu - prostorije za prijem uzoraka u funkciji laboratorije.

Poziv za podnošenje ponuda.
1.Poziv za podnošenje ponuda.
Odluka o dodeli ugovora.
1.Odluka o dodeli ugovora od 29.01.2018.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru.
1.Obaveštenje o zaključenom ugovoru od 01.02.2018.