Povratak na listu javnih nabavki


31-I-S/17
II Faza kvalifikacionog postupka - Usluga izrade idejnog reenja,projekta za dobijanje gra?evinske dozvole i projekta za izvo?enje,elaboratza zatite od poara i elaborata energetske efikasnosti za dogradnju objekta u kompleksu fabrike vode u Novom Sadu - prostorije za prijem uzoraka u funkciji laboratorije.

Poziv za podnoenje ponuda.
1.Poziv za podnoenje ponuda.
Odluka o dodeli ugovora.
1.Odluka o dodeli ugovora od 29.01.2018.
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru.
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru od 01.02.2018.