Povratak na listu javnih nabavki


94/17
Javna nabavka male vrednosti: Usluga produenja vanosti licence za softverski paket "VipWIN"

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
1.Odluka o dodeli ugovora
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru 05.02.2018.