Povratak na listu javnih nabavki


29/17-S
Javna nabavka usluga - Usluga demontae, izmetanja i montae analizatora, elektroinstalacija i komunikacija dozirnih sistema sa centralnom jedinicom za primarnu dezinfekciju filtrirane vode natrijumhipohloritom, iz Suve komore Starog rezervoara trand u Novi veliki aht Cevnih veza u pregovara?kom postupku bez objavljivanja poziva

Obavetenje o pokretanju pregovara?kog postupka bez objavljivanja poziva
1.Obavetenje o pokretanju pregovara?kog postupka bez objavljivanja poziva
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora 26.01.2018.
1.Odluka o dodeli ugovora
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru 12.03.2018.