Povratak na listu javnih nabavki


29/17-S
Javna nabavka usluga - Usluga demontaže, izmeštanja i montaže analizatora, elektroinstalacija i komunikacija dozirnih sistema sa centralnom jedinicom za primarnu dezinfekciju filtrirane vode natrijumhipohloritom, iz Suve komore Starog rezervoara Štrand u Novi veliki šaht Cevnih veza u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva
1.Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora 26.01.2018.
1.Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
1.Obaveštenje o zaključenom ugovoru 12.03.2018.