Povratak na listu javnih nabavki


28/17-S
Javna nabavka velike vrednosti dobara - Nabavka radne ode?e i obu?e i sredstava za li?nu zatitu - II faza - rezervisana nabavka

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora 02.02.2018.
1.Odluka o dodeli ugovora
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru 12.02.2018.